Wybierz miasto:

Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe - sprawdź

Na kurs zapisać się można 3 miesiące przed uzyskaniem minimalnego wieku, a do egzaminu Państwowego przystąpić można na miesiąc przed jego uzyskaniem.


W naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców, możesz przystąpić do kursów z wymienionych poniżej kategorii. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:


Kategoria AM

Upoważnia do kierowania:

- motorowerem,
- czterokołowcem lekkim,

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi 14 lat.


Kategoria A1

Upoważnia do kierowania:

- motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi 16 lat.


Kategoria A2

Upoważnia do kierowania:

- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi 18 lat.


Kategoria A

Upoważnia do kierowania:

- motocyklem,
- motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:
- 20 lat – w przypadku posiadania wcześniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.
- 24 lata – w przypadku nieposiadania wcześniej prawa jazdy kategorii A2 przez co najmniej 2 lata


Kategoria B

Upoważnia do kierowania:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
- pojazdem, o którym mowa w pkt. 5.1 z przyczepą lekką,
- pojazdem, o którym mowa w pkt. 5.1, z przyczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu -państwowego dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25 t),
- mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,


Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi 18 lat.


Kategoria B + E

Upoważnia do kierowania pojazdem wg kategorii B z przyczepą inna niż lekka. Ciężar zespołu pojazdów nie może przekraczać 7 ton.


Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi 18 lat.


Kategoria C

Upoważnia do kierowania:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi 21 lat.

Dla osób, które uzyskaly kwalifikację wstępną określoną w przepisach ustawy o transporcie drogowym (7a z dnia 6 września 2001) minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. C i C+E wynosi 18 lat.


Kategoria C + E

Upoważnia do kierowania pojazdem wg kategorii C z przyczepą, bądź przyczepami.


Kategoria D

Upoważnia do kierowania

- autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi 24 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach ustawy o transporcie drogowym (7a z dnia 6 września 2001) minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. D i D+E wynosi 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikacje wstępna przyspieszoną, wynikającą z tejże ustawy minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. D i D+E wynosi:

a) 23 lata lub

b) 21 lat z tym, że osoba może kierować wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50km.


Kategoria T

Upoważnia do kierowania:

- ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi 16 lat.Aktualności

W wakacje biuro w Pasłęku czynne do 15:00

Data dodania: 4 lipca o 09:27

Witaj, w czasie wakacji biuro w Pasłęku czynne jest do godz 15:00. Nowe kursy odbywać się będą w godzinach ustalonych indywidualnie.... czytaj więcej →

Witamy "NOWE SAMOCHODY"!

Data dodania: 17 marca o 16:05

Pewnie wielu z Was zauważyło, że w Elblągu pojawiło się bardzo dużo nowych samochodów nauk jazdy marki KIA. Zastanawia Was dlaczego? Poniżej przedstawiamy odpowiedź.


... czytaj więcej →